Show english site

lony
Vedligeholdelse af solcelleanlæg
Tips til vedligeholdelse af solcelleanlæg

Solcellemoduler slides meget lidt ned, og de behøver stort set ingen vedligeholdelse. Da det materiale, solcellerne er konstrueret af, svarer til glas. Glas går dog let i stykker hvis man taber eller mishandle dem.
Belægninger af støv og snavs nedsætter solcellemodulernes effektivitet. Rengøring af solcellemodulerne sker ved at fjerne støv og fremmedlegemer med f.eks. en blød svamp eller en vandstråle.
 
strøm flow
Anlægs typer
  
Dansk Solenergi ApS
Telefon: +45 5020 2354 - WEBFax: - Email: info@dansksolenergi.dk eller salg@dansksolenergi.dk
Flensbjerg 2-8 - 4960 Holeby - Danmark